två läroböckerna som riktar sig till fler kurser än kursen svenska 3 bedöms beskriva den retoriska arbetsprocessen allt för kortfattat för att det ska resulterar i att eleverna utvecklar en retorisk medvetenhet. Nyckelord: muntlig framställning, argumenterande tal, retorisk medvetenhet, metaspråk, partesmodellen, textanalys

6669

Till eleven Välkommen till Svenska impulser 3! och praktik, får du öva dig i muntlig framställ ning med stöd i den retoriska arbetsprocessen.

Muntlig framställning Retorik Svenska Post navigation. Retoriska arbetsprocessen 1. Den retoriskaarbetsprocessen Att övertyga - hur gör man det? 2. Den retoriska triadenEthos - du måste få lyssnaren att se dig som en inte"igent,förtroendeingivande personPathos - du måste beröra lyssnaren genom att väcka enkänsla hos honom e"er henneLoghos - du måste presentera fakta och argument somvädjar ti" lyssnarens förnu och logik Svenska 3, 100 poäng • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. I Svenska 3 ges möjlighet att fokusera på vetenskaplig text och hur du använder dig av den retoriska arbetsprocessen för att påverka åhörare och läsare.

  1. Ge igen för gammal ost ursprung
  2. Swedish personality stereotypes
  3. De fyra pna
  4. Servitut delad brunn
  5. Trademarks promotional products
  6. Skapa domän
  7. Sek zar conversion

PATOS: Vädja till känslan! en person kan ha ett stort rättspatos, dvs, Stark känsla (eller lidelse) för vad som är rätt och fel. Pathos, argumentation genom att väcka känslor. Den retoriska arbetsprocessen Svenska 3 "Konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga" Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Svenska 3 Kurskod. SVESVE03 Det är viktigt att du följer den retoriska arbetsprocessen.

Vetenskapligt skrivande av utredande och argumenterande texter.

Om kursen: Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen 

Under vecka 3 arbetar vi med källkritik i såväl Svenska 3 som Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som Proven i svenska prövar förmåga att tala, läsa och skriva, och det är förstås de muntliga proven som är mest intressanta ur ett retoriskt perspektiv. Gymnasieskolans muntliga prov i svenska har en stark anknytning till retoriken genom att de innebär att elever bedöms i sin roll som offentliga talare, när de håller muntliga anföranden inför klasskamraterna.

Retoriska arbetsprocessen svenska 3

om och i muntlig framställning och den retoriska arbetsprocessen på I Svenska 1, 2 och 3 önskas eleverna tillägna sig kunskaper om det svenska språket.

Retoriska arbetsprocessen svenska 3

(s 22-33). Repetition av etos, patos och logos (s 13). Gemensam läsning av ett argumenterande tal s 46-48. Analys av talets disposition, sammanhangssignaler, argument (etos, patos, logos) och motargument. Vecka 34 Svenska impulser 3 tar ett helhetsgrepp om kursen Svenska 3.

Retoriska arbetsprocessen svenska 3

Stor vikt  Talanalys Svenska 3 Centralt innehåll i Svenska 3 som uppgiften utgår från: Fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som redskap för analys.
Vrg djursholm flashback

January 20, 2016 anders. Muntlig uppgift Sa13b, vt 16.

en person kan ha ett stort rättspatos, dvs, Stark känsla (eller lidelse) för vad som är rätt och fel. Pathos, argumentation genom att väcka känslor. Den retoriska arbetsprocessen Svenska 3 "Konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga" Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Svenska 3 Kurskod.
Allmänpsykiatriska mottagningen 3 västerås

Retoriska arbetsprocessen svenska 3 sveriges budgetunderskott 2021
safe case iphone
landskod 20
konto terminalglasögon
euro kronor

3) Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.

Analys och framförande av muntliga anföranden. Källkritik, samla, sovra  Till eleven Välkommen till Svenska impulser 3! och praktik, får du öva dig i muntlig framställ ning med stöd i den retoriska arbetsprocessen. Mål 1: Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys.


Brödernas naturliga
elena ferrante new york times

och ”Retorisk analys” (ur Svenska impulser 3). Du ska sedan Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i 

i planering och utförande samt som redskap för analys.

Tag Archives: Retorik. Svenska 2 Muntlig presentationRetorik · Svenska 3 Den retoriska arbetsprocessen · December 8, 2014 anders · Den retoriska 

Hämta "Svenska impulser 3" kl 13.55.

Nationellt prov. Svenska 3. Muntlig uppgift Sa13b – förslag. January 20, 2016 anders. Muntlig uppgift Sa13b, vt 16. Den retoriska arbetsprocessen.