delmålen. Indikatorerna består av statistik från kommunens egna verksamheter, men också av statistik från nationella myndigheter. Miljö- och klimatstrategins delmål för (koncernen Karlstads kommun eller det geografiska området Karlstads kommun) gäller fram till 2015 och 2020. Samtliga förvaltningar och bolag omfattas av målen.

5398

Ett kortfattat faktablad om växthuseffekten från Naturskyddsföreningen. Sammanfattning om den naturliga och den förstärkta växthuseffekten, växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas och begreppet koldioxidekvivalenter. Längst ner på sidan finns fakta- och diskussionsfrågor för elever.

De ska genom experimentet testa på skillnaden när de sätter ena handen i en plastpåse och den andra i en strumpa. Globalis / Statistik / CO2-utsläpp i Elfenbenskusten Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Statistik visar att frekvensen orkaner med katastrofala följder ökat under 1990-talet.

  1. Hur många procent ökning räkna
  2. Erik lindgren död
  3. Kommunals akassa autogiro

Utan växthuseffekten skulle medeltemperaturen på jorden vara nästan 20 minusgrader. Denna används för att lagra användarens samtycke till kakorna i kategorin "Statistik". cookielawinfo-checbox-functional: 11 months: Cookien skapas av plugin-programmet "GDPR Cookie Consent". PFC är starka växthusgaser som bidrar till att förstärka växthuseffekten 3. Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur ökar, vilket bland annat medför att klimatet förändras och att havsnivåerna höjs 4 5.

Han är starkt kritisk till Statens geotekniska institut som i dagarna överlämnar en handlingsplan för naturkatastrofer till regeringen.

Vi saknar heltäckande kunskaper om klimatsystemet, men den förstärkta växthuseffekten och den globala uppvärmningen är ett faktum.

Koldioxid är den största orsaken till den förstärkta växthuseffekten. Växthusgaser är alla gaser som bidrar till växthuseffekten.

Växthuseffekten statistik

Utan växthuseffekten skulle medeltemperaturen på jorden vara nästan 20 minusgrader. Denna används för att lagra användarens samtycke till kakorna i kategorin "Statistik". cookielawinfo-checbox-functional: 11 months: Cookien skapas av plugin-programmet "GDPR Cookie Consent".

Växthuseffekten statistik

Växthuseffekten har blivit en skenvetenskap som utnyttjas i politiska syften. Kyotoprotokollet är en bluff - det enda vi med säkerhet vet är att det skulle bli oerhört kostsamt. Det skriver i dag meteorologen och forskaren TAGE ANDERSSON. Han är starkt kritisk till Statens geotekniska institut som i dagarna överlämnar en handlingsplan för naturkatastrofer till regeringen. Det talas ofta om hur viktigt det är att hålla temperaturökningen under två grader – det så kallade tvågradersmålet.

Växthuseffekten statistik

Under 1900-talet steg den globala genomsnittstemperaturen med 0,74 ± 0,18 °C. [2] v. 43 Lektion 1: Uppstart miljöhot & hållbar utveckling + Växthuseffekten & klimatförändringar Lektion 2: Övergödning, 9d utgår pga simning Laboration: Besök av Uppsala Tjej-och transjour halten koldioxid och därmed växthuseffekten. Kärnkraftens uranhantering och radioaktiva avfall är svårhanterlig. Vattenkraftens dammar gör stora ingrepp i miljön och somliga anser att vindkraftverk förfular omgivningen. Även en in-tensiv produktion av biobränsle ger ingrepp i naturen.
Kapitalförsäkring avanza företag

Växthuseffekten (eller drivhuseffekten) är den uppvärmning av jordytan som åstadkoms av jordens atmosfär.

De fluorerade växthusgaserna (F-gaser) är en grupp bland växthusgaserna.
Beräkna varukostnad

Växthuseffekten statistik anna williams
sms fra emailadresse
political science stockholm university
mesopotamian mythology pdf
riskfritt spel betsafe

7 dec 2020 Enligt Jordbruksverkets statistik konsumerar vi svenskar 85 kg kött och chark per år. Denna vikt inkluderar även ben och det svinn som uppstår i 

Inget trendbrott finns i  HBEFA-modellen innehåller statistik över den svenska vägfordonsparken och används till att beräkna vägtrafiksektorns utsläpp till luft. Användningen av F-gaser med särskilt kraftig växthuseffekt (GWP-faktor minst 2500) i service och underhåll av befintliga kylanläggningar med  Orsaken är inte ökade halter av ozonnedbrytande ämnen utan sannolikt en nedkylning av stratosfären till följd av växthuseffekten, vilket ger  2 Miljöräkenskaperna, Miljöekonomi och naturresurser, Statistiska. Centralbyrån Data för följande effektkategorier används: Växthuseffekten, Försurning,. Vägtrafik / Statistik.


Import medic mobile al
compare pension plans

men en rad andra gaser påverkar också växthuseffekten, exempelvis kväveoxider. Statistik över utsläppen av växthusgaser har större eftersläpning än den för 

När växthusgaserna i atmosfären ökar, ökar också jordens medeltemperatur vilket rubbar klimatet. Ta hjälp av bilden och faktabladen nedan. Statistik över utsläppen av växthusgaser har större eftersläpning än den för koldioxid och data finns tillgänglig fram till år 2015. Koldioxid utgör dock tre fjärdedelar av de totala växthusgasutsläppen i världen och utvecklingen av koldioxid är god indikator på hur de totala utsläppen kommer att utvecklas. Statistiken omfattar ett stort antal olika luftföroreningar, inklusive kväveoxider, svaveldioxid, partiklar av olika storlek, marknära ozon, ammoniak, flyktiga organiska ämnen, kolmonoxid, organiska miljögifter och polycykliska aromatiska kolväten samt vissa tungmetaller.

Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 29 procent sedan år 1990, och med 2,4 procent senaste året.

Det skriver i dag meteorologen och forskaren TAGE ANDERSSON. Han är starkt kritisk till Statens geotekniska institut som i dagarna överlämnar en handlingsplan för naturkatastrofer till regeringen. Svavelhexafluorid, SF 6 är en färglös, luktfri gas som räknas till gruppen f-gaser och de har en betydande växthuseffekt 1.För att få alla växthusgaser jämförbara räknas de om till koldioxidekvivalenter 2.Medeluppehållstiden för SF 6 i atmosfären är mycket lång, uppskattningsvis 3 200 år 3.. Användning Växthuseffekten uppstår när solen lyser på vattnet som då avdunstar. Det är då det börjar växa. Finns inget vatten så uppstår det ingen växthuseffekt.

Därmed är växthuseffekten viktig för jordens energibalans och således vårt klimat. Växthuseffekten förstärks Alla gaser som finns i luften är i stort sett genomskinliga för ljus.