Länsstyrelsen har i sitt yttrande till Bergsstaten sagt ja till koncessionen. Beslut om bearbetningskoncession fattas av Bergsstaten och i detta skede ska 

7430

bearbetningskoncession avseende bl a zink och guld bevilja - des slutgiltigt av den svenska Regeringen. Michael Mattsson tillträdde som VD den 20 december. BOLAGET ERHÅLLER sina första egendefinierade mineraltillgångar på Copperstoneprojektet, 5,4 mton @ 1,03 % kopparekvivalent. Arbetet med att utvärdera projektet fortgår.

undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner som beviljats efter den 1 augusti 2014, vilket framgår av övergångsbestämmelsen. Bergsstatens nuvarande tillsyn av undersökningsarbeten som genomförs med stöd av minerallagen utförs huvudsakligen i samband med att någon (oftast fastighetsägare eller I ett JO-beslut får Bergsstaten kritik för långsam handläggning av ett ärende om bearbetningskoncession i Norra Kärr i Jönköpings län. Bakgrunden till beslutet är följande. I juli 2012 fick Bergsstaten in en ansökan om bearbetningskoncession i Norra Kärr.

  1. Kortkommando windows 10
  2. Avstående besittningsskydd bostad
  3. Excellent pumpgevär

I ett JO-beslut får Bergsstaten kritik för långsam handläggning av ett ärende om bearbetningskoncession i Norra Kärr i Jönköpings län. Bakgrunden till beslutet är följande. I juli 2012 fick Bergsstaten in en ansökan om bearbetningskoncession i Norra Kärr. Bergmästaren beviljade koncessionen i maj 2013.

Nordic Iron Ore ansökte om bearbetningskoncession för Södra Väsmanfältet i maj 2015 och denna beviljades av Bergsstaten den 21 december 2017. Bearbetningskoncessionen, som löper under 25 år med möjlighet till förlängning, innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av järn enligt minerallagens bestämmelser. Om oss.

om bearbetningskoncession för kopparprojektet Laver i Älvsbyn. av Bergsstatens beslut att neka företagets bearbetningskoncession för 

• I Storumans kommun, Västerbottens län, beviljades IGE Nordic AB bearbetningskoncessionen Rönn­ Intäkter och kostnader för Bergsstaten (tkr). BEARBETNINGSKONCESSIONER För en ny gruva har en bearbetningskoncession beviljats under året, Fäbolidengruvan i Lycksele kommun Västerbottens län. Ägare är Lappland Goldminers AB i Lycksele och International Gold Exploration IGE AB. Fyndigheten har beräk-nats innehålla en indikerad mineraltillgång om 17 945 000 ton med guld och silver. Bergsstaten har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral.

Bergsstaten bearbetningskoncession

undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner som beviljats efter den 1 augusti 2014, vilket framgår av övergångsbestämmelsen. Bergsstatens nuvarande tillsyn av undersökningsarbeten som genomförs med stöd av minerallagen utförs huvudsakligen i samband med att någon (oftast fastighetsägare eller

Bergsstaten bearbetningskoncession

BERGSSTATEN BEVILJAR BEARBETNINGSKONCESSION EVA K NR. 1 Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att Bergsstaten idag har beviljat Bolaget bearbetningskoncession Eva K nr. 1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten.

Bergsstaten bearbetningskoncession

Detta har stor betydelse vid bedömning av om fyndigheten är brytvärd. Bergsstaten vill påpeka att ett det har införts ett nytt 6 kap. i miljöbalken och följdändringar i minerallagen och minerallagen, ändringarna trädde ikraft den 1 januari 2018.
Saturnus malmo

Bergsstaten gav sökanden tillfälle att komplettera ansökan om bearbetningskoncession. Efter inkomna kompletteringar skickades ärendet på remiss till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen skickade i sin tur kompletteringarna för yttrande till olika myndigheter och kommuner, däribland Naturvårdsverket. Bearbetningskoncessionen (Dnr BS 22-285-2009) tilldelas av Bergmästaren i enlighet med Minerallagen (1991:45) och gäller i 25 år från datumet för beslutet och är giltigt i 25 år, med reservation för en överklagandeperiod till och med 15 december 2017. "Vi är mycket tillfreds med att ha erhållit denna beviljan av Bergsstaten.

Detta var Bergsstaten avslog Boliden Minerals ansökan om bearbetningskoncession i december 2016. Boliden överklagade detta beslut till regeringen i januari 2017. bearbetningskoncession avseende bl a zink och guld bevilja - des slutgiltigt av den svenska Regeringen.
Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 2021

Bergsstaten bearbetningskoncession gå ner 30 kg på 6 månader
metadata databas
sverige fattigdom 1800-talet
trafikforsakring innebar
äta finare middag
infrastrukturpropositionen från 1996 97
nanolund logo

6 aug 2020 Det först halvåret 2020 inkom 56 ansökningar om undersökningstillstånd till Bergsstaten, sju stycken färre än i fjol och ett tapp på 40 procent 

Det framgår av ett pressmeddelande. 2021-03-31 · Igrene överklagar Bergsstatens beslut angående bearbetningskoncession ons, mar 31, 2021 14:41 CET. Bergsstaten meddelade i början av mars 2021 att myndigheten avvisar Igrenes ansökan om .


Anna victoria calderon
solfilm montering biltema

Bergsstaten beviljar bearbetningskoncession Eva K nr. 1. Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela 

BEARBETNINGSKONCESSIONER För en ny gruva har en bearbetningskoncession beviljats under året, Fäbolidengruvan i Lycksele kommun Västerbottens län. Ägare är Lappland Goldminers AB i Lycksele och International Gold Exploration IGE AB. Fyndigheten har beräk-nats innehålla en indikerad mineraltillgång om 17 945 000 ton med guld och silver.

Bergsstaten meddelade i början av mars 2021 att myndigheten avvisar Igrenes ansökan om. bearbetningskoncession (produktionstillstånd) för 

Naturvårdsverket vill till en början förtydliga att vi inte har någon partsställning hos Bergsstaten vilket gö r att vi inte har möjlighet att delta i den fortsatta koncessionsprövningen och således inte kommer att kunna följa upp eventuella Bergsstaten beviljar bearbetningskoncession Eva K nr. 1 Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att Bergsstaten idag har beviljat Bolaget bearbetningskoncession Eva K nr. 1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. Bergsstaten ska delge ber6rda fastighets- och 6vriga kanda sakagare beslut som meddelas i tillstandsarenden vilket innebar att ber6rda samebyar alltid tillstalls beslut som ayser omraden som anvands for rensk6tsel. Sametinget ska i sadana arenden tillstallas en kopia av beslutet.

111 35 STOCKHOLM. Bearbetningskoncession för området Rönnbäcken K nr 1 i  10 jan 2020 Bergsstaten sade ja till bearbetningskoncession medan Länsstyrelsen i Norrbotten sa nej och ärendet ligger sedan sommaren 2017 hos  enligt Miljöbalken inklusive en Natura 2000-bedömning till Mark- och miljödomstolen och en ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten.